Ultima actualizare: 06.07.2017

Numar de locuri propuse: 140 (5 clase de 28 de locuri)

Elevii care au absolvit învățământul gimnazial se pot înscrie la concursul de admitere în clasa a IX-a la Liceul "Nicolae Tonitza". Acest concurs constă în două probe de aptitudini: o probă de percepție vizuală și o probă de creativitate.

Admiterea în clasa a IX-a la Liceul "Nicolae Tonitza" se desfășoară în două etape:

Etapa I (22 - 30 mai 2017)

Înscriere

Înscrierea candidaților se va desfășura în sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 (vezi pe hartă), conform următorului program:

Acte necesare:

La înscriere se va completa o fișă cu datele personale ale candidatului și ale părinților. Prezența părintelui/tutorelui este obligatorie.

Probe de aptitudini

1. Proba de percepție vizuală

Desen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Tehnică la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

Precizare
Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect și temă plastică date, executată, la alegerea candidatului, în culoare (pictură) sau volum (modelaj).

Culoare

Compoziție cu personaje, tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Volum

Compoziție cu personaje - ronde-bosse, tehnică: modelaj în lut.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Precizări

1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar al municipiului București și sunt compuse din:

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.
6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Precizările 1-6 sunt conforme Anexei 3 la OMEN nr. 4432/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, și conform Art. 3 din OMECS nr. 5082/31.08.2015.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura după următorul program:

  1. Proba de percepție vizuală - joi, 25 mai 2017
  2. Proba de creativitate - vineri, 26 mai 2017

Candidații vor fi prezenți la ora 08:30 la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate sau certificatul de naștere, original sau copie, și carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.

Timpul de lucru va fi de 5 ore.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face luni, 29 mai 2017 la ora 12:00. Părinții/tutorii candidaților admiși se vor prezenta la secretariat pentru a ridica fișa anexă pe care o vor returna școlii de proveniență, cu excepția candidaților proveniți de la Liceul "Nicolae Tonitza".

Candidații respinși își vor ridica dosarul complet în intervalele:

Etapa II (1 - 17 iulie 2017)

Depunerea dosarelor

Candidații declarați admiși în Etapa I vor depune la secretariatul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58, în ORIGINAL:

Programul de depunere a documentelor de mai sus este:

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 a OMECS nr. 5077/2016, după următoarea formulă:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = 0,75 × APT + 0,25 × MA

unde:

Media de admitere în clasa a IX-a pe ultimii 5 ani școlari

2012-2013 6.90
2013-2014 7.06
2014-2015 7.84
2015-2016 8.21
2016-2017 8.25

Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 3 iulie 2017, după validarea acestora la Inspectoratul Școlar (după ora 17:00).

Pe 4 iulie, între orele 08:00 - 16:00, elevii respinși din lipsă de locuri își vor ridica dosarele.

Înscrierea finală a candidaților admiși se va face în perioada 13 - 15 iulie 2017 între orele 09:00 - 15:00. Se vor completa dosarele cu fișa medicală și 2 fotografii de 2 x 3 cm pentru legitimație și carnet de elev, și se va semna acordul cadru părinte/tutore - liceu.