Ultima actualizare: 12.06.2023

Număr de locuri aprobate

Pentru anul școlar 2023-2024 la clasa a V-a au fost aprobate 50 de locuri (2 clase de 25 de locuri).

Rezultate finale

Clic aici pentru a vizualiza rezultatele.

Calendar

6 - 7 iunie 2023 Înscrierea candidaților
8 iunie 2023 Proba de desen
9 iunie 2023 Proba de pictură
12 iunie 2023 Afișarea rezultatelor
14 iunie 2023 Eliberarea cererilor de transfer pentru candidații declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 (vezi pe hartă) după următorul program:

Acte necesare:

 1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. adeverință de la școala de proveniență care să certifice calitatea de elev în clasa a IV-a
 3. certificatul de naștere în original și copie
 4. copie C.I. a ambilor părinți sau a reprezentantului legal
 5. hotărâre de divorț și hotărâre judecătorească de încredințare a minorului în original și copie, și declarație de acord pentru înscrierea candidatului semnată de celălalt părinte, în cazul custodiei comune a minorului, dacă este cazul
 6. certificat de deces în original și copie, dacă este cazul
 7. dosar de plastic (nu de carton) de încopciat (cu găuri pe cotor)

Recomandăm descărcarea și completarea în prealabil a cererii de înscriere pentru a reduce timpul de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența elevului la depunerea dosarului. Vă rugăm să nu aduceți documentele introduse în folii de plastic.

Pentru completarea câmpului COD SIIIR din fișa de înscriere, puteți folosi site-ul Cartografia școlară, de la adresa https://www.siiir.edu.ro/carto/.

Probele de aptitudini

1. Proba de desen

Observație după natură - natură statică alcătuită din două obiecte.
Tehnică: desen în creion pe coală de hârtie format A4.

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale de lucru (asigurate de candidat)

Criterii de apreciere

2. Proba de pictură

Compoziție cu personaje, în culoare - pe un subiect dat de comisie.
Tehnică: culori de apă.

Timp de lucru: 3 ore.

Materiale de lucru (asigurate de candidat)

Criterii de apreciere

Precizări

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
 5. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 după următorul program:

 1. Proba de desen - 8 iunie 2023, ora 09:00
 2. Proba de pictură - 9 iunie 2023, ora 09:00

Intrarea candidaților în sălile de examen se va face în intervalul 08:00 - 08:30. Candidații vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materialele de lucru. Telefoanele mobile vor fi predate asistenților din sălile de examen.

Afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor se va face pe 12 iunie 2023 în ambele sedii ale liceului și pe site-ul liceului, la ora 16:00. Rezultatele se vor afișa anonimizat.

Eliberarea cererilor de transfer pentru candidații declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI se va face pe 14 iunie 2023, la sediul din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27, între orele 08:00 - 16:00.