Ultima actualizare: 19.07.2023

Număr de locuri aprobate

Pentru anul școlar 2023-2024 la clasa a IX-a au fost aprobate 144 de locuri (6 clase de 24 de locuri).

Rezultate finale

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a vedea rezultatele:

Rezultatele la probele de aptitudini

Clic aici pentru a vizualiza rezultatele.

Calendar

15 - 17 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini
18 mai 2023 Proba de percepție vizuală
19 mai 2023 Proba de creativitate
22 mai 2023 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
24 mai 2023 Ridicarea fișelor anexă pentru candidații declarați REUȘIȚI și a dosarelor de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI
4 - 5 iulie 2023 Depunerea fișelor de înscriere
5 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale
6 iulie 2023 Ridicarea adeverințelor privind admiterea la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" și solicitarea de foaie matricolă și fișă medicală pentru candidații declarați ADMIȘI și a dosarelor de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI
Nu mai este cazul Completarea dosarelor pentru candidații declarați ADMIȘI

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 (vezi pe hartă) după următorul program:

Acte necesare pentru înscriere

 1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
 3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. copie C.I. candidat, dacă este cazul
 5. copie C.I. a ambilor părinți sau a reprezentantului legal
 6. hotărâre de divorț și hotărâre judecătorească de încredințare a minorului în original și copie, și declarație de acord pentru înscrierea candidatului semnată de celălalt părinte, în cazul custodiei comune a minorului, dacă este cazul
 7. certificat de deces în original și copie, dacă este cazul
 8. dosar de plastic (nu de carton) de încopciat (cu găuri pe cotor)

Recomandăm descărcarea și completarea în prealabil a cererii de înscriere pentru a reduce timpul de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența elevului la depunerea dosarului. Vă rugăm să nu aduceți documentele introduse în folii de plastic.

Pentru completarea câmpului COD SIIIR din fișa de înscriere, puteți folosi site-ul Cartografia școlară, de la adresa https://www.siiir.edu.ro/carto/.

Probele de aptitudini

Conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 5243/31.08.2022, probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, profilul artistic - arte vizuale, specializarea arte plastice, arte decorative, sunt:

1. Proba de percepție vizuală

Desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 5 ore.

Note:

 1. se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb
 2. dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri
 3. tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune

Criterii generale de apreciere:

Materiale necesare:

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. Opțiunea se va preciza în fișa de înscriere.

a) Culoare

Compoziție cu personaje. Tehnica: culori de apă.

b) Volum

Compoziție cu personaje - ronde - bosse. Tehnica: modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore.

Criterii generale de apreciere:

Materiale necesare:

a) Culoare

b) Volum

Precizări

 1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean / al municipiului București și sunt compuse din:
  • Președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ
  • Secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ
  • Membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina / specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod excepțional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.
 2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.
 3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
 5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din cele două probe.
 6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 după următorul program:

 1. Proba de percepție vizuală - 18 mai 2023, ora 09:00
 2. Proba de creativitate - 19 mai 2023, ora 09:00

Intrarea candidaților în sălile de examen se va face în intervalul 08:00 - 08:30. Candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au), carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materialele de lucru. Telefoanele mobile vor fi predate asistenților din sălile de examen.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face pe 22 mai 2023 în ambele sedii ale liceului și pe site-ul liceului, la ora 16:00. Rezultatele vor fi afișate anonimizat.

Fișele anexă pentru candidații declarați REUȘIȚI și dosarele de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI care nu provin din Liceul Tonitza se vor ridica de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 pe 24 mai 2023, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Depunerea fișelor de înscriere

Fișele de înscriere ale candidaților vor fi depuse în original la secretariatul liceului din sediul din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27, pe data de 4 iulie 2023 până la ora 16:00, și pe data de 5 iulie 2023 între orele 08:00 - 10:00.

Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 5 iulie 2023, după validarea acestora la Inspectoratul Școlar, în ambele sedii ale liceului și pe site-ul liceului. Rezultatele vor fi afișate anonimizat, folosind codurile de la Evaluarea Națională.

Candidații declarați ADMIȘI vor ridica adeverința privind admiterea la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" și solicitarea de foaie matricolă și fișă medicală de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 pe 6 iulie 2023, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Candidații declarați RESPINȘI vor ridica dosarele de înscriere de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 pe 6 iulie 2023, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Calculul mediilor de admitere

Mediile de admitere se calculează conform Anexei 2 la ordinul ME nr. 5243/31.08.2022, astfel:

Media de admitere o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează după următoarea formulă:

MFA = (3 × APT + MA) / 4

unde:

Mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.

Ultima medie finală de admitere în clasa a IX-a pentru ultimii 5 ani școlari

2022-2023 8,65
2021-2022 8,55
2020-2021 8,40
2019-2020 8,22
2018-2019 8,36