Ultima actualizare: 29.05.2024

Număr de locuri aprobate

Pentru anul școlar 2024-2025 la clasa a IX-a au fost aprobate 144 de locuri (6 clase de 24 de locuri).

Rezultate la probele de aptitudini

Clic aici pentru a vizualiza rezultatele.

Calendar

16 - 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
21 mai 2024 Proba de percepție vizuală
22 mai 2024 Proba de creativitate
27 mai 2024 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
29 - 31 mai 2024 Ridicarea anexei la fișa de înscriere pentru candidații declarați REUȘIȚI și a dosarului de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI
9 iulie 2024 Depunerea fișei de înscriere și a anexei la fișa de înscriere
10 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale
11 iulie 2024 Ridicarea adeverinței privind admiterea la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" și solicitarea de foaie matricolă și fișă medicală pentru candidații declarați ADMIȘI și a dosarului de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 (vezi pe hartă) după următorul program:

Pentru a reduce timpul de așteptare la sediul liceului, vă rugăm să vă programați în prealabil pe pagina de programare.

Acte necesare pentru înscriere

 1. Fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență în original
 3. Certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. Copie C.I. a părintelui / reprezentantului legal din fișa de înscriere
 5. Una dintre următoarele:
  • Copie C.I. a celuilalt părinte, în cazul în care părinții din certificatul de naștere al candidatului sunt căsătoriți
  • Copie C.I. a celuilalt părinte și acordul de înscriere semnat de acesta (el poate fi descărcat aici), în cazul în care părinții din certificatul de naștere al candidatului sunt divorțați și au custodie comună

Vă rugăm să descărcați și să completați în prealabil documentele de înscriere pentru a reduce timpul de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența candidatului la depunerea dosarului. Vă rugăm să nu aduceți documentele introduse în folii de plastic.

Probele de aptitudini

Conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 6154/31.08.2023, probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, profilul artistic - arte vizuale, specializarea arte plastice, arte decorative, sunt:

1. Proba de percepție vizuală

Desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 5 ore.

Note:

 1. se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb
 2. dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri
 3. tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune

Criterii generale de apreciere:

Materiale necesare:

Hârtia de lucru este asigurată de liceu.

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. Opțiunea se va preciza în fișa de înscriere.

a) Culoare

Compoziție cu personaje. Tehnica: culori de apă (tempera).

b) Volum

Compoziție cu personaje - ronde - bosse. Tehnica: modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore.

Criterii generale de apreciere:

Materiale necesare:

a) Culoare

Hârtia de lucru este asigurată de liceu.

b) Volum

Lutul este asigurat de liceu.

Precizări

 1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean / al municipiului București și sunt compuse din:
  • Președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ
  • Secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ
  • Membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina / specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod excepțional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.
 2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.
 3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
 5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din cele două probe.
 6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 după următorul program:

 1. Proba de percepție vizuală - 21 mai 2024, ora 09:00
 2. Proba de creativitate - 22 mai 2024, ora 09:00

Intrarea candidaților în sălile de examen se va face în intervalul 08:00 - 08:30. Candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au), carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materialele de lucru. Telefoanele mobile vor fi predate asistenților din sălile de examen.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face pe 27 mai 2024 la avizierul liceului și pe site-ul liceului, la ora 16:00. Rezultatele vor fi afișate anonimizat.

Fișele anexă pentru candidații declarați REUȘIȚI și dosarele de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI care nu provin din Liceul Tonitza se vor ridica de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 după următorul program:

Depunerea fișelor de înscriere

Fișa de înscriere împreună cu anexa la fișa de înscriere vor fi depuse în original la secretariatul liceului din sediul din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27, pe data de 9 iulie 2024.

Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 10 iulie 2024, după validarea acestora la Inspectoratul Școlar, la avizierul liceului și pe site-ul liceului. Rezultatele vor fi afișate anonimizat, folosind codurile de la Evaluarea Națională.

Candidații declarați ADMIȘI vor ridica adeverința privind admiterea la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" și solicitarea de foaie matricolă și fișă medicală de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 pe 11 iulie 2024.

Candidații declarați RESPINȘI vor ridica dosarele de înscriere de la sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27 pe 11 iulie 2024.

Calculul mediilor de admitere

Mediile de admitere se calculează conform Anexei 2 la ordinul ME nr. 6154/31.08.2023, astfel:

Media de admitere o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează după următoarea formulă:

MFA = (3 × APT + MA) / 4

unde:

Mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.

Ultima medie finală de admitere în clasa a IX-a pentru ultimii 5 ani școlari

2023-2024 8,89
2022-2023 8,65
2021-2022 8,55
2020-2021 8,40
2019-2020 8,22