Clasa a VIII-a

Examenul de Evaluare Națională de la finalul clasei a VIII-a

7 - 9 iunie 2017 Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017 Limba și literatura română - probă scrisă
21 iunie 2017 Matematică - probă scrisă
22 iunie 2017 Limba și literatura maternă - probă scrisă
26 iunie 2017 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (între orele 16:00 - 20:00)
27 - 29 iunie 2017 Rezolvarea contestațiilor
30 iunie 2017 Afișarea rezultatelor finale

Clasa a XII-a

Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale

6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12, 13 iunie 2017 Evaluarea competențelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Probele scrise (se vor desfășura la Liceul "Jean Monnet")

26 iunie 2017 Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului (istorie) - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă

Afișarea rezultatelor și contestații

5 iulie 2017 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (între orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestațiilor
10 iulie 2017 Afișarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
21 august 2017 Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă
22 august 2017 Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului (istorie) - proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29 - 30 august 2017 Evaluarea competențelor digitale - proba D
30 - 31 august 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (între orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestațiilor
6 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene / a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.