Ultima actualizare: 31.05.2021

Număr de locuri aprobate pentru clasa a V-a: 52 (2 clase de 26 de locuri).

Calendar

22 - 23 iunie Programare telefonică pentru înscriere
24 - 25 iunie Înscrierea candidaților
28 iunie Proba de desen
29 iunie Proba de pictură
1 iulie Afișarea rezultatelor
2 iulie Eliberarea cererilor de transfer pentru elevii declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI

Înscriere

Înscrierea se va face pe baza unei programări telefonice prealabile la numărul de telefon 021 314 5529. Programarea se va desfășura în zilele de 22 și 23 iunie 2021, între orele 08:00 - 16:00.

Înscrierea propriu-zisă a candidaților se va face în sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 (vezi pe hartă), după programarea telefonică prealabilă, în zilele:

Acte necesare:

 1. adeverință de la școala de proveniență care să certifice calitatea de absolvent al ciclului primar
 2. certificatul de naștere în original și copie
 3. copii C.I. părinți/tutori legali
 4. copie hotărâre de divorț (unde este cazul)
 5. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 6. dosar de plastic de încopciat

Probe de aptitudini

1. Proba de desen

Observație după natură - natură statică alcătuită din două obiecte.
Tehnică: desen în creion pe coală format A4.

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Materiale de lucru (asigurate de candidat):

Criterii de apreciere:

2. Proba de pictură

Compoziție cu personaje, în culoare - pe un subiect dat de comisie.
Tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru (asigurate de candidat):

Criterii de apreciere:

Precizări

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
 5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura după următorul program:

 1. Proba de desen - luni, 28 iunie 2021, ora 09:00
 2. Proba de pictură - marți, 29 iunie 2021, ora 09:00

Candidații vor fi prezenți la ora 8:30 la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.

Extras din procedura operațională nr. 1835/24.06.2020 referitoare la susținerea probelor de admitere în clasa a V-a:

8.3.1. Planificarea operațiunilor si acțiunilor activității de susținere a probelor de aptitudini

Prezenta procedură se va derula pe perioada stării de alertă, cu prilejul organizării și susținerii probelor de aptitudini a examenului de admitere în clasa a V-a de către toate compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

8.3.1.1 Stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitatea de învățământ

În baza măsurilor stabilite la nivel național pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2, Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar au obligația de a stabili modalitățile de desfășurare a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ.

La nivelul unității, s-au stabilit următoarele măsuri:

8.3.1.2. Modalitatea de desfășurare a probelor

ANEXA - Circuitele de intrare și de ieșire în cadrul unității de învățământ

Accesul candidaților în incinta unității se va realiza prin cele două intrări situate în strada Gen. Berthelot, după vizualizarea la intrare a sălii repartizate, după cum urmează:

INTRARE DREAPTA:

INTRARE STÂNGA:

La intrarea în corpurile de clădire, toți candidații, cât și personalul implicat în desfășurarea activității, vor trece prin triajul epidemiologic unde li se va măsura temperatura (care nu trebuie sa depășească valoarea de 37,3 grade Celsius), vor arunca masca purtată în locul special amenajat, își vor dezinfecta mâinile și vor primi o mască nouă.

La finalizarea activităților, candidații vor primi o nouă mască și vor fi însoțiți pe traseul marcat până la ieșirea din unitatea de învățământ.

Afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor se va face joi, 1 iulie 2021 în ambele sedii ale liceului și pe site-ul liceului, la ora 12:00. Rezultatele se vor afișa anonimizat.

Eliberarea cererilor de transfer pentru elevii declarați ADMIȘI și ridicarea dosarelor pentru cei RESPINȘI se va face pe 2 iulie 2021, la sediul din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58, între orele 08:00 - 16:00.