Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin ordinul de ministru nr. 5447/31.08.2020

Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ (2019)