13 octombrie 2017

Alocații pentru elevii care au împlinit 18 ani

În fiecare lună, începând cu data de 10, va exista la dirigintele clasei o listă cu elevii care trebuie să completeze cererea tip pentru alocație (clic aici pentru a descărca cererea). Cererea se completează de către fiecare elev, se atașează copia C.I. și se depune la secretariatul unității din sediul Iancu de Hunedoara, până la data de 20 ale lunii (inclusiv).

Elevii care au completat și depus deja cererea dar vor să schimbe modalitatea de primire a alocației trebuie să depună o cerere nouă.

15 septembrie 2017

Burse și programe sociale pentru anul școlar 2017-2018

Mai multe informații găsiți pe pagina Burse și programe sociale din secțiunea Pentru tonitzari.

8 septembrie 2017

Deschiderea anului școlar 2017-2018

Deschiderea anului școlar 2017-2018 va avea loc luni, 11 septembrie 2017, la ora 10:00 în sediul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara.

8 septembrie 2017

Orarul pentru anul școlar 2017-2018

Orarul se găsește pe pagina Orar din secțiunea Pentru tonitzari.

25 iulie 2017

Programarea susținerii situațiilor neîncheiate și a corigențelor

Perioada pentru încheierea situațiilor școlare:

Examene de corigență:

Acestea se vor susține în sediul din Str. Gen. Berthelot nr. 56-58.

25 iulie 2017

Programarea înscrierii și a susținerii examenelor în vederea transferului la Liceul "Nicolae Tonitza"

Clic aici pentru detalii.

14 iulie 2017

Centrul de examen de Bacalaureat pentru sesiunea august - septembrie 2017

Centrul de examen de Bacalaureat pentru sesiunea august - septembrie 2017 este Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" (vezi pe hartă).

14 iulie 2017

Eliberarea diplomelor de Bacalaureat și a foilor matricole

Pentru cine nu a ajuns în perioada 10.07 - 14.07, eliberarea diplomelor de bacalaureat, a foilor matricole și a fișelor medicale se va mai face în perioada 26.07 - 03.08.2017, între orele 10:00 - 14:00 la secretariatul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara.

Diplomele se eliberează doar absolventului sau, în cazuri excepționale în care absolventul nu se poate deplasa, cu procură unuia dintre părinți, conform Regulamentului.

În perioada 17.07 - 25.07 și 04.08 - 04.09.2017 secretariatul din Iancu de Hunedoara este în concediu de odihnă.

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL DE MAI SUS.

6 iulie 2017

Eliberarea diplomelor de Bacalaureat și a foilor matricole, promoția 2017

Eliberarea diplomelor de Bacalaureat și a foilor matricole pentru elevii din promoția 2017, se face la secretariatul din sediul Bld. Iancu de Hunedoara după următorul program:

Diplomele se eliberează doar absolventului sau, în cazuri excepționale în care absolventul nu se poate deplasa, cu procură unuia dintre părinți, conform Regulamentului.

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL DE MAI SUS.

6 iulie 2017

Eliberarea fișelor medicale

Eliberarea fișelor medicale se face la cabinetul medical din sediul Bld. Iancu de Hunedoara (etajul 2, langa laboratorul de biologie) după următorul program:

6 iulie 2017

Înscrierea pentru examenul de Bacalaureat 2017, sesiunea august-septembrie

Înscrierea pentru examenul de Bacalaureat 2017, sesiunea august-septembrie, se face la secretariatul din sediul Bld. Iancu de Hunedoara după următorul program:

NECESAR: pix cu mină albastră și cartea de identitate.

4 iulie 2017

Repartizare pe specializări pentru clasa a XI-a, anul școlar 2017-2018

Elevii nerepartizați vor fi repartizați pe locurile rămase neocupate după susținerea corigențelor.

Mutarea de la o secție la alta se va face exclusiv la schimb cu un alt coleg și cu avizul profesorilor grupelor și al părinților celor doritori. Cererile se primesc după 1 septembrie 2017.

Clic aici pentru a vedea repartizarea.

30 iunie 2017

Actualizare admitere liceu

Programul de depunere a documentelor pentru admitere este 3 iulie 2017, între orele 08:00 - 15:00.

18 iunie 2017

Reprogramare proba C (limba engleză)

Reprogramarea probei C (limba engleză) din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2017, pentru elevii care au fost absenți a fost aprobată pentru ziua de marți, 20 iunie.

13 iunie 2017

Burse pentru perioada aprilie - august 2017

Bursele se pot ridica de la Contabilitate în sediul liceului din Gen. H.M. Berthelot, de luni până vineri între orele 13:00 - 15:00.

13 iunie 2017

Fișa cadru de autoevaluare pentru cadre didactice 2016-2017

Clic aici pentru a descărca documentul.

9 iunie 2017

Programarea probelor de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

Probele se vor desfășura în sediul din Iancu de Hunedoara în zilele de 6 și 7 iunie 2017.

Evaluarea competențelor digitale - proba D

Probele se vor desfășura în sediul din Gen. Berthelot în zilele de 9, 12 și 13 iunie 2017.

Clic aici pentru a vizualiza repartizarea pe zile.

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Probele se vor desfășura în sediul din Iancu de Hunedoara în zilele de 14 iunie 2017 (proba scrisă) și 15 și 16 iunie 2017 (proba orală).

Clic aici pentru a vizualiza repartizarea pe zile pentru proba orală.

Probele scrise - probele Ea), Eb), Ec) și Ed)

Probele scrise se vor desfășura la Liceul Teoretic "Jean Monnet" (vezi pe hartă) în zilele de 26, 27, 28 și 30 iunie 2017.

22 mai 2017

În atenția elevilor din clasele a X-a de la Liceul Nicolae Tonitza

Pentru elevii care vor să-și schimbe Cererile cu opțiunile privind Atelierele de specialitate, completate inițial, pot să o facă până pe data de 30 mai 2017. Cererea se găsește aici. După completare se depune la dirigintele clasei.

15 mai 2017

Înscrierea absolvenților din seriile anterioare la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Înscrierile se fac de către candidat la secretariatul Liceului "Nicolae Tonitza" din sediul Iancu de Hunedoara în perioada 17.05 - 23.05, între orele 11:00 - 13:30.

Acte necesare:

Absolvenții care se înscriu la Bacalaureat cel puțin a 3-a oară trebuie să achite o taxă de participare pentru probele de examen. Plata taxei pe probă se va face la Centrul de examen, după înscrierea în unitate, într-o perioadă ce va fi anunțată ulterior.

Pentru întrebări / informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 021 230 27 93 / 0762 253 018 sau pe adresa de e-mail: lntonitza@gmail.com.

Vă rugăm sa respectați termenul și intervalul orar. Pentru situații excepționale, vă rugam să ne contactați!

Pentru elevii din seria curenta, înscrierile pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, se fac împreuna cu dirigintele clasei.

12 aprilie 2017

Program de ridicare burse

Bursele se ridică de la contabilitate (din sediul Berthelot) conform programului:

Listele cu elevii beneficiari sunt afișate la avizierul școlii.

9 aprilie 2017

Media de admitere în clasa a IX-a pe ultimii 5 ani școlari

2012-2013 6.90
2013-2014 7.06
2014-2015 7.84
2015-2016 8.21
2016-2017 8.25

5 aprilie 2017

Procedura operațională pentru organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției speciale la clasă din cadrul etapei de transfer consimțit și pretransfer consimțit între unitățile de învățămînt (PO 01.11)

Clic aici pentru a vedea documentul.

28 martie 2017

Întâlnire între conducerea școlii și părinții elevilor din clasele a X-a din Liceul Nicolae Tonitza

În ziua de joi, 4 mai 2017 la ora 17:00, va avea loc în sediul din Iancu de Hunedoara întâlnirea conducerii școlii cu părinții elevilor din clasele a X-a din Liceul Nicolae Tonitza în vederea prezentării ofertei de specializare (12 secții) pentru continuarea studiilor în ciclul superior al liceului.

Vor fi prezenți profesorii coordonatori ai atelierelor de specialitate.

Puteți citi aici metodologia continuării studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu.

3 martie 2017

Lista condițiilor specifice conform art. 29 alin. (2) din metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic

Lista condițiilor specifice stabilite conform art. 29 alin. (2) din metodologia-cadru aprobată prin OMENCȘ nr. 5739/2016 este afișată la avizierul celor două sedii ale unității de învățământ.

3 martie 2017

Participarea absolvenților de liceu la simularea examenului de Bacalaureat

Absolvenții Liceului Nicolae Tonitza care doresc să participe la simularea examenului de Bacalaureat trebuie să completeze și să semneze această cerere. După aceea, ea trebuie fie scanată și trimisă prin email la adresa lntonitza@gmail.com, sau adusă la secretariatul din Iancu de Hunedoara până pe 9 martie 2017.

2 martie 2017

Calendarul simulării examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat

Citiți pe pagina Examene când sunt programate simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în conformitate cu OMEN nr. 3150 din 31.01.2017.

6 februarie 2017

Dosare de burse pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017

Dosarele de burse pentru semestrul al II-lea se depun în sediul din Iancu de Hunedoara, în perioada 14.02 - 16.02.2017, între orele 14:00 și 16:00.

Documentele necesare pentru fiecare tip de bursă se gasesc pe cererea care poate fi descarcată aici.

Modul de calcul al venitului mediu net pe membru de familie

Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor familiei (salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii alimentare, pensii de urmaș, burse din anii școlari precedenți, programul bani de liceu, venituri din chirii, etc.). Suma rezultată se împarte la numărul membrilor familiei.

DOCUMENTELE SE PUN ÎN DOSAR ÎN ORDINEA DE PE CERERE. DOSARELE INCOMPLETE NU SE PRIMESC! VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PERIOADA ȘI INTERVALUL ORAR PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR.

17 ianuarie 2017

Ridicare diplome absolvenți

Elevii absolvenți ai promoțiilor 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 sunt așteptați să vină la secretariatul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara pentru a-și ridica diplomele. VĂ RUGĂM INSISTENT să sunați în avans la secretariat (021 230 2793) sau să trimiteți un email la lntonitza@gmail.com, cu cel puțin o zi înainte, pentru a vă programa.

29 decembrie 2016

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant Administrator patrimoniu

Clic aici pentru detalii.

8 noiembrie 2016

Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

Clic aici pentru a vedea documentul.

3 noiembrie 2016

Programul pentru săptămâna Școala Altfel

Clic aici pentru a vedea programul.

1 noiembrie 2016

Proces verbal inspectie ARACIP

Clic aici pentru a vedea documentul.

12 octombrie 2016

Plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2008 - mai 2011

Cadrele didactice care au activat la Liceul Nicolae Tonitza in perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 sunt invitate sa solicite prin cerere plata diferentelor salariale din perioada de mai sus, prevazute de legea nr. 85/2016. Cererea poate fi depusa la secretariatul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58, zilnic intre orele 10:00 - 14:00.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta serviciul Contabilitate la telefon 021 310 0814.

26 septembrie 2016

5 octombrie: Ziua Mondiala a Educatiei

Prin prezenta va comunicam ca ziua de 5 octombrie, Ziua Mondiala a Educatiei, este stabilita ca fiind zi nelucratoare in conformitate cu art. 27(4) din Contractul Colectiv de Munca la nivelul grupului de unitati al ISMB. Aceasta prevedere se aplica tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Bucuresti.

16 septembrie 2016

Alocatii pentru elevii care implinesc sau au implinit 18 ani

Elevii care au implinit sau vor implini 18 ani in perioada iulie 2016 - iunie 2017 (incep)

Acesti elevi trebuie sa completeze in luna in care implinesc 18 ani CEREREA TIP la care sa ataseze o copie CI. TOATE aceste cereri tip + copii CI se vor strange, in fiecare luna, de catre diriginte sau seful clasei si se vor aduce la secretariat in Iancu de Hunedoara, in perioada 15-20 ale lunii. DOAR luna aceasta, se vor aduce in perioada 21 - 23.09.2016. Intervalul orar va fi afisat ulterior. Cererea tip poate fi descarcata de aici.

Elevii care au implinit 18 ani in perioada anului scolar 2015-2016 (continua)

Acesti elevi trebuie sa aduca la secretariat o copie dupa CI pana la data de 26.09.2016.

Pentru alte informatii, va rugam sa consultati departamentul secretariat: 021 230 2793.

16 septembrie 2016

Vizarea carnetelor de elev

Carnetele de elev trebuie sa fie completate si cu poza. Carnetele se strang pe clasa si se aduc la secretariat in Iancu de Hunedoara toate o data pana la data de 30.09.2016.

14 septembrie 2016

Structura anului scolar 2016-2017

Semestrul I

Cursuri: 12 septembrie 2016 - 23 decembrie 2016
Vacanta de iarna 24 decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017
Cursuri: 9 ianuarie 2017 - 3 februarie 2017
Vacanta intersemestriala 4 februarie 2017 - 12 februarie 2017

Semestrul II

Cursuri 13 februarie 2017 - 14 aprilie 2017
Vacanta de primavara 19 aprilie 2017 - 30 aprilie 2017
Cursuri 2 mai 2017 - 16 iunie 2017

NOTE

Pentru informatii detaliate privind structura anului scolar 2016-2017, clic aici.

7 septembrie 2016

Deschiderea anului scolar 2016-2017

Deschiderea anului scolar va avea loc luni, 12 septembrie, la ora 9:00 in sediul din Bld. Iancu de Hunedoara.

25 iulie 2016

Program cu publicul si eliberari diplome

Intre luni 25.07 si vineri 29.07 programul secretariatului este intre orele 10-13.

Incepand cu data de 1 august secretariatul intra in concediu. Eliberarea diplomelor va continua dupa data de 15.09.2016.

22 iulie 2016

Repartizarea absolventilor de clasa a X-a pe specializari pentru anul scolar 2016-2017

Formula de calcul a mediei de repartizare este urmatoarea:

M = (MG + MDS) / 2, unde
MG = media generala pentru clasele a IX-a si a X-a: (MG9 + MG10) / 2
MDS = media disciplinelor de specialitate din clasele a IX-a si a X-a: (MDS9 + MDS10) / 2

Clic aici pentru a vedea lista cu repartizarea pe specializari.

NOTA: Elevii corigenti vor fi repartizati in grupele cu locuri disponibile dupa desfasurarea examenelor de corigenta.

14 iulie 2016

Inscrieri pentru sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2016

Inscrierile pentru sesiunea august-septembrie se vor face la secretariatul liceului din sediul Iancu de Hunedoara de luni 18.07 pana joi 21.07 intre orele 14:00 si 16:00. Candidatii sunt rugati sa aduca cartea de identitate.

10 iunie 2016

Rezultatele admiterii in clasa a V-a

Clic aici pentru a vedea lista de rezultate.

30 mai 2016

Rezultatele probelor de aptitudini pentru admiterea in clasa a IX-a

Clic aici pentru a vedea lista de rezultate.

13 mai 2016

Targul de oferte educationale 2016

Va invitam sa ne vizitati la Targul de oferte educationale 2016 care va avea loc intre 16 mai si 19 mai la Parcul Tineretului, intrarea Sincai. Liceul nostru va fi prezent la standul 22. Va asteptam cu drag!

13 mai 2016

Expozitia Februarie Florentin

Institutul Italian de Cultura din Bucuresti si Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" au organizat intre 6 aprilie si 8 mai 2016 expozitia Februarie Florentin. Lucrarile expuse au fost rezultatul unei excursii de documentare a elevilor Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" la Florenta in februarie 2016. Profesori coordonatori: Anca-Maria Ciofirla, Carmen-Ileana Paraschivescu si Ioan Ladea.

 

9 mai 2016

Lista salariatilor la data de 9 mai 2016

Clic aici pentru a vizualiza documentul.

18 aprilie 2016

Eliberare diplome de atestat promotia 2015

In perioadele 19.04 - 21.04 si 25.04 - 28.04 intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 15:30 se vor elibera diplomele de atestat (cat si cele care nu au fost ridicate pana acum) pentru promotia 2015 la secretariatul liceului in sediul din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27. Actele se ridica personal de catre fiecare absolvent in parte si in situatii exceptionale conform art. 20, alin. (3) din OMECTS nr. 5565/2011. Daca nu veti ajunge in perioada de mai sus, incepand cu 04.05 se va stabili un nou program.

14 aprilie 2016

Apel selectie profesori in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul gimnazial

Clic aici pentru a vizualiza documentul.

4 aprilie 2016

Anunt important referitor la mobilitatea personalului didactic

In conformitate cu Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017, Anexa nr. 19 la OMECS 5559/2015, punctul I, alin. 7), litera h), "depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre catedrele didactice care solicita pretransfer pentru posturi/catedre vacante", se va face in perioada 5 - 8 aprilie 2016, intre orele 12:00 - 15:00 la secretariatul liceului din sediul din Str. Gen. Berthelot nr. 56-58.

1 aprilie 2016

Graficul organizarii si desfasurarii examenului de competente profesionale, nivel 4, arte plastice, arte decorative

Actualizat pe 4 aprilie 2016.

Clic aici pentru a vizualiza documentul.

25 martie 2016

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala

Clic aici pentru a vizualiza documentul.

18 martie 2016

Rezultate la simulare BAC 2016

Puteti vizualiza rezultatele la simulare pentru clasele a XI-a, clasele a XII-a si seria anterioara.

28 ianuarie 2016

Calendarul simularilor examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat pentru anul scolar 2015-2016

Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a

22 februarie 2016 Simulare - Limba si literatura romana - proba scrisa
23 februarie 2016 Simulare - Matematica - proba scrisa
24 februarie 2016 Simulare - Limba si literatura materna - proba scrisa
4 martie 2016 Afisarea rezultatelor

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a

7 martie 2016 Simularea probei E)a) - proba scrisa - Limba si literatura romana
8 martie 2016 Simularea probei E)b) - proba scrisa - Limba si literatura materna
9 martie 2016 Simularea probei E)c) - proba scrisa - Proba obligatorie a profilului
10 martie 2016 Simularea probei E)d) - proba scrisa - Proba la alegere a profilului si specializarii (numai pentru elevii clasei a XII-a)
18 martie 2016 Afisarea rezultatelor

Absolventii liceului nostru, care nu au promovat examenul de bacalaureat, se pot inscrie la Simularea ce va avea loc in perioada de mai sus conform programului: joi 11.02 si vineri 12.02, intre orele: 11:00 - 13:00 la secretariatul liceului din sediul Iancu de Hunedoara. Veti avea nevoie de C.I. si un pix cu mina albastra. Puteti completa in avans cererea de inscriere descarcand-o de aici.

18 noiembrie 2015

Eliberare acte de studii - promotia 2014

Absolventii promotiei 2014 au de ridicat urmatoarele acte:

Actele se ridica personal de catre fiecare absolvent in parte. In situatii exceptionale, in care absolventul este grav bolnav, netransportabil sau nu se afla in tara, actele de studii se elibereaza persoanelor imputernicite, pe baza de procura autentificata de notariat/ consulat sau imputernicire avocatiala in baza unui contract, conform Art. 20, Alin. (3) din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMECTS Nr. 5565/ 2011.

Programul de eliberare

In fiecare vineri intre orele 9:00 - 12:00 de la secretariatul liceului din Bld. Iancu de Hunedoara nr. 27.

Va rugam sa respectati programul!

16 septembrie 2015

Program secretariat Iancu de Hunedoara

Elevi, parinti, cadre didactice si persoane din afara scolii

Pentru adeverinte se depune cerere TIP. Cererea TIP se ridica de la secretariat in programul de mai sus, se completeaza si se aduce la secretariat in acelasi program. Adeverintele se elibereaza a doua zi, conform programului.

Pentru elevii inscrisi in alte unitati de invatamant ce doresc participarea ca elev audient la liceul nostru in cadrul orelor de specialitate, se depune cerere TIP. Cererea TIP se ridica de la secretariat dupa programul de mai sus, se completeaza si se aduce la secretariat, conform programului.

Eliberari acte de studii

Pauza

In ziua de vineri nu se lucreaza cu publicul.

19 februarie 2015

Criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar si de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar validate in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

Clic aici pentru a vizualiza documentul.

24 septembrie 2014

Acordarea de rechizite scolare 2014 - 2015

Se acorda rechizite scolare elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2014, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara. Prin familie se intelege sotul, sotia si copii aflati in intretinere, care locuiesc si se gospodaresc impreuna. Se asimileaza termenului de familie si persoana singura cu copii aflati in intretinere, care locuiesc si se gospodaresc impreuna.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din indemnizatiile de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copii incredintati sau dati in plasament burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii. Daca familia are in proprietate terenuri cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau in considerare si arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Pentru a beneficia de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 33/ 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 126/ 2002, parintele sau tutorele legal al elevului va depune, la unitatea scolara la care elevul este inscris, cererea insotita de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie realizat in luna iulie 2014.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 871/ 14.11.2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 01.07.2014 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 900 lei lunar.

Acte necesare la dosarul de rechizite scolare pentru clasele V - VIII

Termenul de depunere a dosarelor de rechizite este 29 septembrie 2014, ora 15:00, la secretariatul din Iancu de Hunedoara.

16 mai 2014

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale la finalul clasei a VI-a

In atentia claselor a VI-a. Puteti citi aici metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale la finalul clasei a VI-a.