Burse pentru anul școlar 2020-2021

Criterii generale burse

cumulare burse

OMEN nr 3480 privind criteriile generale de acordare burse

ORDIN 5576 din 07-10-20 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Documentele ce trebuie atașate în dosarul de bursă se găsesc în cererea tip pentru bursa respectivă. Aceste documente trebuie puse în dosar în ordinea din cererea tip.

Pentru alte informații, vă rugăm să consultați departamentul Contabilitate la telefonul 021 310 0814, sau la adresa de email contabilitate@liceultonitza.ro.

Program de depunere a dosarelor de burse

ATENȚIE! DOSARELE INCOMPLETE NU SE PRIMESC!

Burse de merit

Pentru bursele de merit nu se depun documente. Media generală anuală obținută în anul școlar anterior reiese din listele întocmite, după dictarea lor în calculator. Mediile elevilor transferați în anul școlar curent vor fi adăugate în această listă. Elevii trebuie să aibă media generală anuală începând cu 8,50 și media la purtare 10. Elevii înscriși în clasele a V-a și a IX-a vor putea beneficia de bursă de merit începând din semestrul al II-lea.

Burse de performanță

Documentul tip ce trebuie completat poate fi descărcat de aici.

Bursele de performanță se pot acorda doar celor care au participat la olimpiadele și concursurile naționale din următoarele documente:

Burse sociale

Elevii pot opta (în funcție de necesități) pentru următoarele categorii de burse sociale:

Modul de calcul al venitului mediu net pe membru de familie

Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor familiei (salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii alimentare, pensii de urmaș, burse din anii școlari precedenți, programul Bani de liceu, venituri din chirii, etc). Suma rezultată se împarte la numărul de membri ai familiei.

Burse de studiu

Documentul tip ce trebuie completat poate fi descărcat de aici.

Modul de calcul al venitului mediu net pe membru de familie

Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor familiei (salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii alimentare, pensii de urmaș, burse din anii școlari precedenți, programul Bani de liceu, venituri din chirii, etc). Suma rezultată se împarte la numărul de membri ai familiei.

Programul "Bani de liceu"

Citiți aici criteriile de eligibilitate pentru programul "Bani de liceu". Cererea tip poate fi descărcată aici.

Pentru informații suplimentare, puteți accesa portalul Bani de liceu și forumul de discuții dedicat acestui program. De asemenea puteți descărca comunicarea ISMB privind programul "Bani de liceu"