Gimnaziu

Elevii de gimnaziu au un program săptămânal de 4 zile cu ore de cultură generală și o zi cu ore de specialitate. Aceștia studiază desen, pictură și modelaj în grupe de circa 10 elevi, care sunt formate aleator, în principiu 3 grupe pe clasă, la începutul clasei a V-a. Elevii se pot transfera între grupe cu acordul conducerii liceului, dacă există locuri.

Liceu - ciclul inferior

Elevii din clasele a IX-a și a X-a au un program săptămânal de 3 zile cu ore de cultură generală și 2 zile cu ore de specialitate. Aceștia studiază în grupe de circa 10 elevi următoarele discipline de specialitate:

Grupele sunt formate aleator, în principiu 3 grupe pe clasă, la începutul clasei a IX-a. Elevii se pot transfera între grupe cu acordul conducerii liceului, dacă există locuri.

Liceu - ciclul superior

Elevii din clasele a XI-a și a XII-a au un program săptămânal de 2 zile cu ore de cultură generală și 3 zile cu ore de specialitate. La sfârșitul clasei a X-a, elevii completează un formular cu preferințele lor pentru atelierele de specialitate din ciclul superior. În clasa a XI-a elevii sunt împărțiți între aceste specializări în funcție de mediile lor din ciclul inferior. Ei studiază în grupe de maxim 12 elevi următoarele discipline de specialitate:

La sfârșitul clasei a XII-a, fiecare elev elaborează și susține un proiect de atestat specific specializării studiate, pentru care primește un Certificat de competențe nivel 4 (diplomă de atestat).