Conducerea

Director

Prof. Dr. Adrian BRĂESCU

Director adjunct

Prof. Aurelian VELEA

Secretar șef

Floarea RUSU

Contabil șef

Anișoara MICLEA

Consiliul de Administrație

Consiliul Artistic

Consiliul elevilor

Comitetul părinților

Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității

Organigrama

ROFI

ROI