Ultima actualizare: 06.06.2021

Număr de locuri aprobate pentru clasa a IX-a: 144 (6 clase de 24 de locuri).

Calendar

2 - 4 iunie Programare telefonică pentru înscriere
7 - 14 iunie Înscrierea candidaților la probele de aptitudini
15 - 18 iunie Evaluarea lucrărilor la probele de aptitudini
18 iunie Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
22 iunie Ridicarea dosarelor pentru candidații declarați RESPINȘI
25 - 28 iulie Depunerea dosarelor de către candidații admiși în clasa a IX-a

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Având în vedere OMEC nr. 5457/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări.

Înscrierea se va face pe baza unei programări telefonice prealabile la numărul de telefon 021 314 5529. Programarea se va desfășura în perioada 2 - 4 iunie 2021, între orele 08:00 - 16:00.

Înscrierea propriu-zisă a candidaților se va face în sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 (vezi pe hartă), după programarea telefonică prealabilă, în perioada 7 - 14 iunie 2021, între orele 09:00 - 16:00.

Acte necesare pentru înscriere

 1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
 3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. copie C.I. candidat (dacă este cazul)
 5. copie C.I. părinți/reprezentanți legali
 6. declarația pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor trimise (ea poate fi descărcată aici)
 7. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor (doar pentru elevii absolvenți ai școlilor generale)
 8. portofoliul de lucrări (vedeți mai jos ce trebuie să includă acest portofoliu)
 9. dosar de plastic de încopciat

Recomandăm descărcarea și completarea la domiciliu a cererii de înscriere si a declarației pe proprie răspundere pentru reducerea timpului de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența elevului la depunerea dosarului.

Conținutul portofoliului de lucrări

Portofoliul trebuie să conțină o mapă cu 5 lucrări în format fizic pentru proba de desen de observație, și un stick de memorie USB (de preferat) sau un CD/DVD conținând imagini în format JPEG cu 5 lucrări pentru proba de compoziție în culoare/volum (proba de creativitate).

La proba de compoziție în culoare/volum se vor include fie 5 fotografii (câte una pe lucrare) dacă ați optat pentru pictură, fie 20 de fotografii (câte 4 pe lucrare) dacă ați optat pentru modelaj. În cazul lucrărilor de modelaj, fiecare lucrare va fi fotografiată din 4 unghiuri: față, stânga, dreapta, spate. Fotografiile se vor denumi după modelul Nume-Prenume_număr-lucrare pentru lucrările de pictură, sau Nume-Prenume_număr-lucrare_unghi pentru lucrările de modelaj, unde unghi va avea valorile față, stânga, dreapta și spate.

Ca exemplu:

Având în vedere că profesorii evaluatori vor evalua lucrările de la proba de compoziție în culoare/volum prin fotografii, este important ca acestea să fie de calitate cât mai ridicată. Când fotografiați lucrările, aveți în vedere să fie cât mai multă lumină. Pentru cele mai bune rezultate, încercați să le fotografiați ziua, în lumină naturală. Folosiți aparatul/telefonul care produce cele mai bune imagini, la rezoluția cea mai mare, punând accent pe redarea corectă a culorilor. Daca folosiți telefonul, aveți grijă să dezactivați eventualele filtre care pot modifica imaginea.

FOARTE IMPORTANT! Nu se admit semnături sau orice alte semne distinctive pe lucrări!

1. Proba de desen de observație

5 studii după natură, format A3: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Tehnică (la alegerea candidatului): desen în creion sau în cărbune. Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb. Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Criterii de evaluare:

2. Proba de creativitate - culoare (pictură) sau volum (modelaj), la alegerea candidatului

Opțiunea se va preciza la momentul înscrierii, în fișa de înscriere.

a) Culoare

5 compoziții format A3: compoziții cu personaje, fiecare cu o problematică plastică și subiect diferit, în tehnica culori de apă.

b) Volum

5 compoziții modelate în lut.

Criterii de evaluare:

Precizări

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
 5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor se va face vineri, 18 iunie 2021 în ambele sedii ale liceului și pe site-ul liceului, la ora 12:00. Rezultatele se vor afișa anonimizat.

Fișele anexă pentru candidații declarați ADMIȘI vor fi transmise în format digital la școlile de proveniență.

Pentru candidații declarați RESPINȘI, dosarele se vor ridica de la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 pe 22 iunie 2021, în intervalul orar 09:00 - 15:00.

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea formulă:

MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)

unde:

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)

unde:

Ultima medie finală de admitere în clasa a IX-a pentru ultimii 5 ani școlari

2020-2021 8,40
2019-2020 8,22
2018-2019 8,36
2017-2018 8,71
2016-2017 8,25

Depunerea dosarelor de către candidații admiși în clasa a IX-a

Candidații declarați admiși vor depune dosarele în perioada 25 - 28 iulie 2021, între orele 09:00 - 16:00 la sediul din Str. Gen. Berthelot nr. 56-58.

Dosarele vor conține:

Elevii proveniți din Liceul "Nicolae Tonitza" vor aduce doar fotografia.