Ultima actualizare: 15.03.2019

Număr de locuri propuse clasa aIX-a: 168 (6 clase de 28 de locuri)

Etapa I (13 - 20 mai 2019)

Înscriere

Înscrierea candidaților se va desfășura în sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 (vezi pe hartă), conform următorului program:

Acte necesare:

La înscriere se va completa o fișă de înscriere. Prezența părintelui/tutorelui este obligatorie.

Probe de aptitudini

1. Proba de percepție vizuală

Desen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.
Tehnică (la alegerea candidatului): desen în creion sau în cărbune.

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect și temă plastică date, executată, la alegerea candidatului, în culoare (pictură) sau volum (modelaj).

Culoare

Compoziție cu personaje, tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Volum

Compoziție cu personaje - ronde-bosse, tehnică: modelaj în lut.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Precizări

1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar al municipiului București și sunt compuse din:

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.
6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Precizările 1-6 sunt conforme Anexei 3 la OMEN nr. 4432/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, și conform Art. 3 din OMEN nr. 4829/30.08.2019.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura după următorul program:

  1. Proba de percepție vizuală - joi, 16 mai 2019
  2. Proba de creativitate - vineri, 17 mai 2019

Candidații vor fi prezenți la ora 08:30 la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au) și carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.

Timpul de lucru va fi de 5 ore.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face luni, 20 mai 2019, după ora 14:00.

Părinții/tutorii candidaților (admiși/respinși) se vor prezenta la secretariat pentru a ridica fișa anexă pe care o vor returna școlii de proveniență, cu excepția candidaților proveniți de la Liceul "Nicolae Tonitza", în intervalul:

Etapa II (1 - 18 iulie 2019)

Depunerea dosarelor

Candidații declarați admiși în Etapa I vor depune la secretariatul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58, în ORIGINAL:

Programul de depunere a documentelor de mai sus este:

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea formulă:

MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)

unde:

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)

unde:

Mediile de admitere în clasa a IX-a pe ultimii 5 ani școlari

2015-2016 8.21
2016-2017 8.25
2017-2018 8.71
2018-2019 8.36

Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de miercuri, 3.07.2019, după validarea acestora la Inspectoratul Școlar (după ora 14:00).

Joi, 4 iulie, între orele 08:00 - 16:00, elevii respinși din lipsă de locuri își vor ridica dosarele.

Înscrierea finală a candidaților admiși se va face în zilele de luni, 15 iulie 2019 și joi, 18 iulie 2019 între orele 10:00 - 14:00. Se vor completa dosarele cu fișa medicală și 2 fotografii de 3 x 4 cm pentru legitimație și carnet de elev, și se va semna acordul cadru părinte/tutore - liceu.