Ultima actualizare: 09.03.2021

Informațiile de mai jos se referă la admiterea din anul 2020.

Număr de locuri aprobate pentru clasa a IX-a: 168 (6 clase de 28 de locuri).

Calendar

2 - 5 iunie Înscrierea candidaților la probele de aptitudini
9 - 12 iunie Evaluarea lucrărilor la probele de aptitudini
12 iunie Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
18 - 19 iunie Ridicarea dosarelor pentru candidații declarați RESPINȘI care au depus dosarul fizic
15 - 17 iulie Înscrierea candidaților admiși în clasa a IX-a

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Având în vedere Ordinul de ministru nr. 4317/2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări în format electronic.

Prin urmare, înscrierea propriu-zisă și transmiterea portofoliului de lucrări ce urmează a fi evaluat se pot efectua fie online, fie în persoană la sediul liceului.

Înscriere online

Pentru înscrierea online va trebui să trimiteți un email la adresa admitere2020@liceultonitza.ro, conform următoarelor instrucțiuni:

 1. Subiectul emailului trebuie să fie sub forma: Admitere liceu - Nume I.T. Prenume, unde I.T. reprezintă inițiala/inițialele prenumelor tatălui.
 2. Atașat la acest email veți trimite următoarele documente scanate:
  1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
  2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
  3. certificatul de naștere al candidatului
  4. C.I. candidat (dacă este cazul)
  5. C.I. părinți/reprezentanți legali
  6. declarația pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor trimise (ea poate fi descărcată aici)
  7. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor (doar pentru elevii absolvenți ai școlilor generale)
 3. În email veți include un link către portofoliul de lucrări. Puteți folosi servicii online de transfer, cum ar fi WeTransfer, Firefox Send, Google Drive, Dropbox, etc. Vedeți mai jos ce trebuie să includă acest portofoliu.

Dosarul de înscriere va fi înregistrat și numărul de înregistrare vi se va transmite prin email.

Termenul limită pentru înscrierea online este 05.06.2020, ora 15:00.

Înscriere la sediul liceului

Înscrierea se va desfășura la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 (vezi pe hartă), prin programare telefonică prealabilă la numărul de telefon 021 314 5529.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
 3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. copie C.I. candidat (dacă este cazul)
 5. copie C.I. părinți/reprezentanți legali
 6. declarația pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor trimise (ea poate fi descărcată aici)
 7. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor (doar pentru elevii absolvenți ai școlilor generale)
 8. un CD sau DVD conținând portofoliul de lucrări; vedeți mai jos ce trebuie să includă acest portofoliu
 9. dosar de plastic de încopciat

Recomandăm descărcarea și completarea la domiciliu a cererii de înscriere si a declarației pe proprie răspundere pentru reducerea timpului de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența elevului la depunerea dosarului.

Înscrierea se va desfășura între 02.06 și 05.06.2020, cu programare telefonică prealabilă la numărul de telefon 021 314 5529.

Conținutul portofoliului de lucrări

Portofoliul trebuie să conțină imagini în format JPEG pentru 10 (zece) lucrări.

La proba 1 se vor include 5 fotografii (câte una pe lucrare). Acestea se vor denumi după modelul Nume-Prenume_Proba-1_număr-lucrare.

La proba 2 se vor include fie 5 fotografii (câte una pe lucrare) dacă ați optat pentru pictură, fie 20 de fotografii (câte 4 pe lucrare) dacă ați optat pentru modelaj. În cazul lucrărilor de modelaj, fiecare lucrare va fi fotografiată din 4 unghiuri: față, stânga, dreapta, spate. Fotografiile se vor denumi după modelul Nume-Prenume_Proba-2_număr-lucrare pentru lucrările de pictură, sau Nume-Prenume_Proba-2_număr-lucrare_unghi pentru lucrările de modelaj, unde unghi va avea valorile față, stânga, dreapta și spate.

Ca exemplu:

Având în vedere că profesorii evaluatori vor evalua lucrările prin fotografii, este important ca acestea să fie de calitate cât mai ridicată. Când fotografiați lucrările, aveți în vedere să fie cât mai multă lumină. Pentru cele mai bune rezultate, încercați să le fotografiați ziua, în lumină naturală. Folosiți aparatul/telefonul care produce cele mai bune imagini, la rezoluția cea mai mare, punând accent pe redarea corectă a culorilor. Daca folosiți telefonul, aveți grijă să dezactivați eventualele filtre care pot modifica imaginea.

1. Proba de percepție vizuală - desen

5 (cinci) studii după natură, format A3: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Tehnică (la alegerea candidatului): desen în creion sau în cărbune.

Criterii de evaluare:

2. Proba de creativitate - culoare (pictură) sau volum (modelaj), la alegerea candidatului

Opțiunea se va preciza la momentul înscrierii, în fișa de înscriere.

a) Culoare

5 (cinci) compoziții libere, format A3: compoziții cu 3-5 personaje, executate în culori de apă.

Criterii de evaluare:

b) Volum

5 (cinci) compoziții cu personaje, modelate în lut.

Criterii de evaluare:

Precizări

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).
 4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
 5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Fișele anexă pentru candidații declarați ADMIȘI vor fi transmise în format digital la școlile de proveniență.

Pentru candidații declarați RESPINȘI care au depus dosarul fizic, dosarele se vor ridica de la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58 între 18 - 19.06.2020, în intervalul orar 09:00 - 15:00.

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea formulă:

MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)

unde:

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)

unde:

Ultima medie de admitere în clasa a IX-a pentru ultimii 5 ani școlari

2019-2020 8,22
2018-2019 8,36
2017-2018 8,71
2016-2017 8,25
2015-2016 8,21

Rezultate finale

Clic aici pentru a vizualiza lista candidaților declarați admiși.

Clic aici pentru a vizualiza lista candidaților rromi declarați admiși.

Înscrierea candidaților admiși în clasa a IX-a

Candidații declarați admiși se vor înscrie în perioada 15 - 17 iulie 2020, între orele 09:00 - 15:00 la sediul din Str. Gen. Berthelot nr. 56-58.

La înscriere vor prezenta:

Elevii proveniți din Liceul "Nicolae Tonitza" vor aduce doar fotografia.