Clasa a VI-a

23 mai 2018 Limbă și comunicare
24 mai 2018 Matematică și științele naturii

Clasa a VIII-a

Examenul de Evaluare Națională de la finalul clasei a VIII-a

4 - 8 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
8 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
11 iunie 2018 Limba și literatura română - probă scrisă
13 iunie 2018 Matematică - probă scrisă
14 iunie 2018 Limba și literatura maternă - probă scrisă
19 iunie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 19:00)
20 - 22 iunie 2018 Rezolvarea contestațiilor
23 iunie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Clasa a XII-a

Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie - 2 februarie 2018 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale

12 - 13 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
14 - 15 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
16, 19, 20 februarie 2018 Evaluarea competențelor digitale - proba D
21 - 22 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Probele scrise

25 iunie 2018 Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă
26 iunie 2018 Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului (istorie) - proba Ec) - probă scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă

Afișarea rezultatelor și contestații

4 iulie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (între orele 12:00 - 16:00)
5 - 8 iulie 2018 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2018

10 - 13 iulie 2018 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
20 august 2018 Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă
21 august 2018 Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului (istorie) - proba Ec) - probă scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă
24, 27 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29 - 30 august 2018 Evaluarea competențelor digitale - proba D
30 - 31 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (între orele 12:00 - 16:00)
2 - 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestațiilor
6 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene / a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Examenul de atestat

Programarea examenului de atestat urmează să se stabilească de către conducerea liceului.