În prezent Liceul Nicolae Tonitza își imparte activitatea între două sedii:

Sediul Iancu de Hunedoara

Aici au loc cursurile de cultură generală si orele de atelier pentru ciclul gimnazial.

Sediul Gen. Berthelot

Aici se găsesc atelierele pentru ciclul liceal.