11 ianuarie 2024

Proiectul Erasmus+ "Competențe digitale într-un mediu incluziv pentru o școală europeană"

În iulie 2023, Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" a fost anunțat că a câștigat proiectul Erasmus+ depus în februarie 2023. Acesta se încadrează în Acțiunea Cheie 1 (proiect de mobilitate) pentru domeniul Educație Școlară. Este primul proiect Erasmus+ de acest fel și dorim să reprezinte primul pas pe calea unui proces de internaționalizare a liceului nostru.

 • Titlul proiectului: Competențe digitale într-un mediu incluziv pentru o școală europeană
 • Finanțarea: 14 880 EURO
 • Durata: 13 luni (1 septembrie 2023 - 30 septembrie 2024)
 • ID mobilitate: KA122-SCH-3E3E2F9E
 • Cod proiect: 2023-1-RO01-KA122-SCH-000149343

Obiectivele proiectului

 1. Transformarea Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" într-o instituție de învățământ care asigură o educație adaptată viitorului deceniu digital, pornind de la îmbunătățirea competențelor de utilizare a TIC ale profesorilor.
 2. Asigurarea unui mediu educațional deschis la nevoile generațiilor noi și facilitarea integrării lor în societate, prin echiparea profesorilor cu competențele necesare unei abordări incluzive.

Opt cadre didactice vor participa la patru cursuri internaționale. Trei cursuri sunt deja angajate, al patrulea urmează să fie stabilit până a sfârșitul anului 2023. Cadrele didactice participante la aceste cursuri au fost selectate în urma unei proceduri transparente. Acestea vor împărtăși colegilor lor tot ce au învățat și vor pune la dispoziția școlii suportul de curs, materialele de lucru, lecțiile, exercițiile, etc.

Cursuri

 • Pathways to become a digitally competent educator, Berlin, noiembrie 2023
 • ICT in education, Praga, noiembrie 2023
 • Successful strategies for teaching students with special needs in every classroom, Atena, noiembrie 2023

Rezultatele cursurilor

 • câte două lecții noi de fiecare participant, digitalizate, predate elevilor în anul școlar 2023-2024 și îmbunătățite în urma feedback-ului
 • prezentarea noilor lecții în prezentări deschise, pentru profesorii școlii
 • diseminarea bunelor practici pedagogice, dobândite la curs, atât în școală cât și în afara acesteia
 • realizarea unui raport de curs, completarea chestionarului UE, evaluarea noilor competențe, etc.
 • dobândirea și recunoașterea Certificatului Europass

În urma participării la cursul "Successful strategies for teaching students with special needs in every classroom", pe lângă realizarea unor lecții noi, adaptate elevilor cu CES, se va elabora Strategia de incluziune a Liceului Tonitza, atingând astfel al doilea obiectiv al proiectului.

Proiectul "Competențe digitale într-un mediu incluziv pentru o școală europeană" este finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Nici Uniunea Europeană și nici ANPCDEFP nu pot fi răspunzătoare pentru acestea.