5 februarie 2024

Proiectul "Dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonitza"

LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA", în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI DE ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA" / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1863, finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - Componenta C15: Educație - Investiția 9.Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 - IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 590.267,78 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip "laborator inteligent" pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.

Activitățile derulate în cadrul proiectului

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 4 sesiuni de instruire